Thông báo
Làm sạch tất cả

126 Forum Diễn đàn BET số 1 Việt Nam - Nơi giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau. Tạo ra 1 cộng đồng lớn mạnh - Nơi hội tụ của các anh tài trên mọi niền tổ quốc

 

XSMB ngày 17-9-2020  

  RSS
tracy
(@tracy)
Thành Viên Admin

 😍 XSMT 17/09
 🤩 BTL : 32 LÓT 23
 🤩 STL : 19 91
 ❤️ DÀN 64:
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,02,20,12
21,22,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,01,10,11,41,14,51,15,61
16,71,17,81,18,91,19,09,90,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
 ❤️ DÀN 36:
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40
14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49
 ❤️ DÀN 19:
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39
CHÚC MỌI NGƯỜI RỰC RỠ VỀ BỜ 🌻 🌻 🌻 🌻 

Trích dẫn
Đăng : 17/09/2020 6:17 chiều
Chia sẻ:
Back to Top