Thông báo
Làm sạch tất cả

126 Forum Diễn đàn BET số 1 Việt Nam - Nơi giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau. Tạo ra 1 cộng đồng lớn mạnh - Nơi hội tụ của các anh tài trên mọi niền tổ quốc

 

Full dàn đề miền Trung cho anh em ngày 16/9  

  RSS
tracy
(@tracy)
Thành Viên Admin

 🤩 BTL : 17 LÓT 71
 😍 STL : 25 LÓT 52
 😘 3 CÀNG : 166 106 360
 ❤️ DÀN 64:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61
16,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,82,28,92,29,05,50,35,53,45,54,55,65,56,85,58
95,59
 ❤️ DÀN 36:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25
62,26,82,28,92,29
 ❤️ DÀN 19:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Chúc anh em rực rỡ 

Trích dẫn
Đăng : 16/09/2020 3:57 chiều
Chia sẻ:
Back to Top