Thông báo
Làm sạch tất cả

126 Forum Diễn đàn BET số 1 Việt Nam - Nơi giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau. Tạo ra 1 cộng đồng lớn mạnh - Nơi hội tụ của các anh tài trên mọi niền tổ quốc

 

DÀN ĐỀ MIỀN BÁC HOT HIT HÔM NAY  

  RSS
tracy
(@tracy)
Thành Viên Admin

Nối gót thành công của dàn miền Nam hôm nay. E mạnh dạn lên dàn miền Bắc cho anh em tham khảo.

Ai thắng lớn nhớ để lại cmt và ib cho em có thêm động lực cố gắng ạ 

XSMB 16/09 😘 😘 

 🤩 BTL : 13 LÓT 31
 😜 STL : 35 53
 😊 3 CÀNG : 247 242 747 858
 ❤️ DÀN 64:
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,33,43,34,53,35,63,36
73,37,83,38,93,39,05,50,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,29,92,49,94,69,96,
79,97,89,98,99
 ❤️ DÀN 36:
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,49,94,
59,95,69,96,79,97,89,98,99
 ❤️ DÀN 19:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49
CHÚC MỌI NGƯỜI RỰC RỠ 🤩 🤩 🤩 🤩 

Trích dẫn
Đăng : 16/09/2020 5:12 chiều
Chia sẻ:
Back to Top