Thông báo
Làm sạch tất cả

126 Forum Diễn đàn BET số 1 Việt Nam - Nơi giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau. Tạo ra 1 cộng đồng lớn mạnh - Nơi hội tụ của các anh tài trên mọi niền tổ quốc

 

Dàn Đề bất bại ngày 15-9  

  RSS
tracy
(@tracy)
Thành Viên Admin

Xổ số miền nam cho anh em tham khảo đây ạ!!!!!
 😊 BTL : 43
 🤩 STL : 39 93
 😎 DÀN 64:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35
63,36,73,37,83,38,93,39,09,90,19,91,29,92,59,95,69,96,79,97,89,98,99,08,80,18,81,28
82,58,85,68,86,78,87,88
DÀN 36:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,01,10,11,21,12,31,13,51
15,61,16,71,17,81,18,91,19
 😎 DÀN 19:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

Xổ số Miền bắc ngày 15/9/2020

 😘 BTL : 46 LÓT 64
 😊 STL : 57 75
 🤩 DÀN 64:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56
65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,55,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27
72,37,73,77,87,78,97,79
DÀN 36:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53
55,65,56,75,57,85,58,95,59
 🤩 DÀN 19:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

Chúc anh em rực rỡ nhé 😘 😘 😘 😘 😘 

Trích dẫn
Đăng : 15/09/2020 3:39 chiều
tam nhu le
(@tam-nhu-le)
Thành Viên Admin

👍

Đáp lạiTrích dẫn
Đăng : 15/09/2020 3:41 chiều
tracy
(@tracy)
Thành Viên Admin

@tam-nhu-le hôm nay theo chứ bạn âyyy

Đáp lạiTrích dẫn
Đăng : 15/09/2020 4:55 chiều
Chia sẻ:
Back to Top